2024-07-25 | Login | Du är inte inloggad.
Vi har idag uppdrag åt AB SL Teknik, Banverket Investerings- och Leveransdivisionen, Botniabanan, Svenska Shell, Sigtuna kommun, Håbo kommun, Solna kommun, Upplands Bro kommun samt några mindre uppdrag att implementera miljö- och kvalitetsledningssystem.

Uppdragen genomförs i huvudsak med rollerna som projektledare, byggledare, projekteringsledare, samordnare och besiktning.

NĂĄgra exempel pĂĄ projekt som vi medverkar i:

• Banverket, Investeringsdivisionen
• Projektledning el-investeringar
• Byggledning kontaktledningsbyten Storvik - Borlänge
• Citybanan i Stockholm, projekterings- och byggledning
• Uppsala bangård, projekteringsledning
• Mindre objekt i Sörmland byggledningsuppdrag

• Banverket leveransdivisionen
• Projektledning spår- och växelbyte Oxelösund
• Projektledning VA-arbeten Köpings bangård

• Svenska Shell, ombyggnad bensinstationer i Sverige
• Botniabanan, projekteringsledning
• AB SL, Teknik, Fortsatt upprustning Roslagsbanan, projekt-, projekterings- och byggledning
• Håbo kommun diverse besiktningar och byggledningsuppdrag
• Vallentuna -, Solna -, Upplands Bro – och Sigtuna kommun besiktningsuppdrag


Exempel pĂĄ projekt som vi medverkat i:

• Öresundsförbindelsen, Kust-Kust
• Utbyggnad tunnelbanan Akalla, Hjulsta och Södra grenen
• Utbyggnad dubbelspår Nynäsbanan
• Ny Stocksundsbro med tunnel genom Sikrenoberget
• Exploateringsarbeten inom Nacka, Täby, Salems kommuner
• Hammarby Sjöstad
• Renovering och upprustning bostäder Rinkeby och Tensta
• Utbyggnaden Starrbäcksängen
• BEST-arbeten Årstabron, byggledning
• Villa Nissen Näsbypark, ombyggnad projekt- och byggledning
• Hotell Forresta Lidingö, diverse om och tillbyggnader, projekt- och byggledning
• Sydkraft Sydgas AB, utbyggnad gasledning Småland, byggledning
• Upprustning SL Pendeltågsstationer (om och tillbyggnad av Karlberg, Spånga, Häggvik, Älvsjö och Haninge), projekt-, projekterings- och byggledning.
• BO Stockholm, upprustning kontaktledning, byggledning
• Om / tillbyggnad av Hotell fjällgården Åre, projekt- och byggledning
• Brf Morkullan renovering gårdsbjälklag, byggledning
• Brf Rosenlunden, renovering gårdsbjälklag, projekt- och byggledning
• OKG, elinstallationer