2022-09-29 | Login | Du är inte inloggad.
Certifierad #20229

Online :

0 användare, 2 gäst(er) :

Senaste tillägg :

Om / Exempel (2009-10-01)
Nyheter / Nya medarbetare på MKS Projekt AB (2008-08-20)
Om / Personal (2008-07-08)
Om / Referenser (2008-07-08)
Om / Projekt (2008-07-08)

MKS företagspolicy är att bemöta beställarnas krav på kvalitet och leveranssäkerhet av de tjänster som kontrakterats, genom att bl.a. ha back-up resurser inom företaget. Till beställarledet erbjuda och överföra medarbetarnas långa erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen, järnvägsteknik inkl. BEST, gasteknik, installationssamordning samt upprättande av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner.