2024-02-26 | Login | Du är inte inloggad.
MKS företagspolicy är att bemöta beställarnas krav på kvalitet och leveranssäkerhet av de tjänster som kontrakterats, genom att bl.a. ha back-up resurser inom företaget. Till beställarledet erbjuda och överföra medarbetarnas långa erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen, järnvägsteknik inkl. BEST, gasteknik, installationssamordning samt upprättande av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner.

Vi erbjuder resurser för:

• Projektledning
• Projektadministration
• Projekteringsledning
• Samordning
• Byggledning
• Planering
• Besiktning
• Utbildning
• Kvalitetsansvarig enligt PBL
• Arbetsmiljö, arbetarskydd


Företaget ägs av AB Stefan Öberg Projektledning, Promik AB och MKH Konsult AB som har varit verksamma i ett nära samarbete och i uppdrag sedan 1999.

Vi är idag 28 medarbetare inom företaget och vi har ambitioner att växa ytterliggare den närmaste tiden.

Vi är prekvalificerade enligt TRANS Q med Id. 20229.

Företaget är försäkrat enligt ABK96 hos Länsförsäkringar och innehar F-skattebevis.


MKS Projekt AB
Enhagsvägen 8E
187 40 TĂ„BY
Sweden

Tel: +46 8 758 29 00
Fax: +46 8 758 26 01