2024-06-12 | Login | Du är inte inloggad.
Certifierad #20229

Online :

0 användare, 1 gäst(er) :

Senaste tillägg :

Om / Exempel ()
Nyheter / Nya medarbetare på MKS Projekt AB ()
Om / Personal ()
Om / Referenser ()
Om / Projekt ()

MKS företagspolicy är att bemöta beställarnas krav på kvalitet och leveranssäkerhet av de tjänster som kontrakterats, genom att bl.a. ha back-up resurser inom företaget. Till beställarledet erbjuda och överföra medarbetarnas långa erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen, järnvägsteknik inkl. BEST, gasteknik, installationssamordning samt upprättande av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner.